ติดต่อเต็นท์

ร้านเชียงคำสติ๊กเกอร์

233/4 หมู่ 5 ต.หย่วน

อ.เชียงคำ จ.พะเยา

081-9607187,088-4347109